Domů Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů webových stránek (dále jen “uživatelé”) umístěných na adrese ritzyranger.cz (dále jen “webové stránky”) a o politice souborů cookie.
 2. Správce služby, dále jen “správce”, je správcem osobních údajů poskytnutých uživateli.
 3. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zásadami stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Získávání informací o uživatelích služeb a jejich chování probíhá následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím údajů, které uživatelé dobrovolně zadávají do elektronických formulářů umístěných na webových stránkách (v tzv. postranních panelech, kontaktních formulářích, komentářích),
  2. ukládáním souborů cookie (tzv. “cookies”) do koncových zařízení,
  3. prostřednictvím shromažďování protokolů webového serveru provozovatelem hostingu.
 5. Webové stránky shromažďují pouze informace, které jim uživatelé dobrovolně poskytli, přičemž mohou shromažďovat také informace o parametrech připojení (čas, IP adresa, prohlížeč).
 6. Webové stránky používají šifrovací protokol (SSL), jehož cílem je zajistit nejvyšší bezpečnostní standardy.
 7. Soubory cookie jsou textové soubory ukládané do paměti zařízení používaného k prohlížení webových stránek (např. PC, notebook, tablet, kapesní počítač, mobilní telefon). Po uložení těchto souborů se k nim připojí server nebo servery a získají k nim přístup.
 8. Tyto webové stránky ritzyranger.cz a všechny jejich podstránky a subdomény používají soubory cookie výhradně pro účely:
  1. vytváření souhrnných statistik a analýz, které usnadňují pochopení způsobu používání webových stránek a pomáhají při jejich rozvoji,
  2. optimalizace webových stránek pro různá zařízení a prohlížeče,
  3. měření účinnosti kampaní a reklamních aktivit, jakož i přizpůsobení obsahu a forem reklamy zobrazované jak na Webových stránkách, tak například v reklamní síti společnosti Google (více informací naleznete na https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
 9. Některé údaje proto mohou být prostřednictvím námi používaných nástrojů předávány externím partnerům. Partneři mohou tyto údaje kombinovat s dalšími informacemi získanými od uživatele nebo zaslanými prostřednictvím nástrojů, které uživatel sám používá. Níže je uveden seznam partnerů, se kterými spolupracujeme:
  1. Google Analytics (správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA),
  2. Google AdWords (správce souborů cookie: Google Ireland Limited se sídlem v Irsku),
  3. Google AdSense (správce souborů cookie: Google Ireland Limited se sídlem v Irsku),
  4. reCaptcha (správce souborů cookie: Google Ireland Limited se sídlem v Irsku),
 10. Informace o určitém chování uživatelů se zaznamenávají na straně serveru. Tyto údaje se používají pouze a výhradně pro účely správy služeb a zajištění efektivity hostingu.
 11. Zobrazené zdroje jsou identifikovány pomocí adres URL. Mohou být zaznamenány i další parametry, například čas požadavku a odpovědi, zjištěné chyby, informace o IP adrese uživatele a použitém prohlížeči. Veškeré shromážděné údaje nejsou spojeny s žádnou konkrétní osobou, která si prohlíží webové stránky, a jejich použití slouží výhradně pro účely efektivní správy serveru.
 12. Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na vašich stránkách nebo jiných stránkách.
 13. Soubory cookie pro zobrazování reklam umožňují společnosti Google a jejím partnerům zobrazovat vám konkrétní reklamy na základě vaší návštěvy webových stránek a/nebo jiných webových stránek.
 14. Uživatelé se mohou z personalizovaných reklam odhlásit v nastavení reklam. Uživatelé mohou také odmítnout používání souborů cookie třetích stran k zobrazování personalizovaných reklam. Jednoduše přejděte na stránku www.aboutads.info.
 15. Zpracování osobních údajů uživatelů služeb uvedených v bodě. 4 výše, se provádí pouze za účelem, pro který byly tyto údaje zadány uživatelem služby do služby s jeho předchozím souhlasem, včetně:
  1. zveřejnit komentář,
  2. chcete-li být informováni o novém obsahu,
  3. zpracovat žádost, kontakt nebo odpovědět na zprávu zaslanou uživatelem služby;
  4. splnění zákonných povinností správce,
  5. plnění právně odůvodněných účelů (např. marketingových aktivit) prováděných správcem nebo příjemci údajů, které neporušují práva a svobody subjektu údajů.
 16. Příjemci osobních údajů Uživatele služby jsou subjekty spolupracující se Správcem v rozsahu nezbytném pro realizaci účelů uvedených na str. 15 výše, jakož i subjekty, které zpracovávají údaje naším jménem, tj. subjekty provozující IT systémy, subjekty poskytující poradenské, účetní a právní služby.
 17. V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů bude správce shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. přezdívka,
  3. iP adresy,
  4. webovou adresu webové stránky uživatele,
  5. doplňující informace týkající se vaší firmy.
 18. K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené správcem.
 19. Na základě příslušných právních předpisů mohou být osobní údaje shromážděné Správcem zpřístupněny příslušným státním orgánům.
 20. Shromážděné údaje uživatelů budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je to povoleno z právních a regulačních důvodů (včetně např. účetních důvodů), a po dobu, po kterou je to nezbytné pro oprávněnou realizaci účelů uvedených v bodě II. 15.
 21. Správce kontaktuje uživatele e-mailem.
 22. Správce odpovídá za použití vhodných technických a organizačních prostředků, jejichž cílem je zajistit bezpečnost údajů poskytnutých uživatelem služby, zejména zabránit přístupu třetích osob k údajům nebo jejich zpracování v rozporu s právními předpisy, zabránit ztrátě, poškození nebo zničení údajů.
 23. Uživatelé služeb mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že zpracování údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 17. dubna 2016.
 24. Uživatelé služby mají právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů, výmaz údajů, právo vznést námitku a kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 25. Máte-li jakékoli dotazy, obavy, námitky nebo stížnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit výše popsaná práva, kontaktujte nás.